Riaditeľka školy - od 1.1.2014

PaedDr. Jana Brigantová
Tel.: 042/426 12 86
e-mail:
6zs@povazska-bystrica.sk


Domov Žiakom Slovenský jazyk Pravopisné cvičenia 5. ročník
sponzorom

Prečítajte si

Slová s "Y" po L
lyko, lysý, lýtko, lyžica, blýskať sa, mlyn, plyn, vplyv, plytký, slych, zlyhať, lyže

lyko - lykožrút, lykovec
lysý - lysina, lyska, Lysá, lysec
lýtko - lýtkový sval,
lyžica - lyžička, lyžičiar
blýskať sa - blyskáč (lúčna bylina so žltými kvetmi), blýskavica, blysnúť, blyšťať sa
mlyn - mlynár, mlynček, mlynárik, mlynica
plyn - plynáreň, plynový, plynár, plynárenský, plynný
vplyv - vplyvný
plytký - plytčina
slych - nedoslýchavý
zlyhať
lyže - lyžiar, lyžiarský, lyžovačka

Pravopisné cvičenia 5. ročník

Doplňte i-í, y-ý, ä

sivé holub_, p_sal ujkov_, dvaja murár_, nové dom_, obrázkové knih_, o modernom hotel_, vysoké stojan_, bez krv_, vlak_ v tunel_, zrelé plod_, dlhé tunel_, angl_ck_ jaz_k, všetci pretekár_, na s_lnej reťaz_, v našej ul_c_
na tenkom konár_, dať do pam_te poč_tača, v_padlo m_ z pam_ti, organizátor_ zábav_, utekať do škol_, porazen_ hokej_st_, čierne havran_, staré hotel_, od zlej obuv_, niet pomoc_, sladké mal_n_, pr_chod jar_, so vzácn_m_ kn_ham_, rozhliadal sa v pr_tm_, zbierka básn_, od ďalek_ch mor_, zo zasnežen_ch pol_
zostal_ bez pomoc_, v_rástol zo zeme, v_del divoké kačk_, hovoril_ o mužov_, chlapov_, v_stava ol_mpijsk_ch medail_, počas tmavej noc_, z lúk_ v_letel_ divé hus_

pop_saná p_sanka, detské p_škóty, strašný medvedí p_sk, p_tať sa na cestu, prep_chový hrad, priestranná p_vnica, ježkove p_chliače, rastlina p_r, p_šil sa synom, dop_t sa zvýšil, p_somka z matematiky, p_lka na drevo, spev p_nky, mala p_tača, odvážny p_lot
br_ndzové halušky, studená Tor_sa, hlavné mesto R_m, r_šavý str_ko kr_val, rozr_ záhradu, navar_la za kor_to r_že, úr_vok z diela, ukr_tá pr_ncezná, svetelná kr_žovatka, poľovačka na r_sa, zlomený r_ľ, r_dze zlato, detský kr_k, škor_cový koláč, ľadová kr_ha, tr_sk koňa

slovenský jaz_k, oz_vali sa výstrely, poz_vali hostí, zdĺhavo z_val, prez_vali ho všelijako, jaz_k na topánke, vz_vať šťastie, nový z_mník, z_stiť príčinu, vyz_va na súboj, z_skať slávu, sledovali z_sk, vyz_vavo pozeral, jaz_kovedný časopis, umelé klz_sko
let v_ra, v_ť vence, zv_šok jedla, zlomené prav_tko, v_deli počítač, pes v_žla, vlci zav_jali, v_kať alebo tykať, nekonečná rov_na, v_študovať v_sokú školu, ničivý v_chor, v_skyt čierneho uhlia, lesný rev_r, sudové v_no, v_hlásili prázdniny
stratené rukav_ce, plav_dlá na Dunaji, v_soké topole, v_dra zv_rila vodu, polorozv_tý puk ruže, v_skanie detí, socha zo slonov_ny, odsúdený za spoluv_nu, rozv_jať jazykové schopnosti, v_let do Tatier, priv_tali hostí, slovanské zv_ky, polov_ca chleba, prav_dlá slovenského pravopisu, v_volať k tabuli


Doplňte i/í, y/ý

Už od narodenia sa uč_m slovensk_ jaz_k. Keď mal môj brat prvé naroden_n_, poz_val_ moj_ rod_čia veľa host_. Keď niekto nepr_šiel, z_sťoval_ pr_činu. Ak nebude túto z_mu dostatočne chladno, budeme musieť postav_ť umelé klz_sko. Hlavné mesto R_m je známe svoj_m_ pamiatkam_. Je tam mnoho sveteln_ch kr_žovatiek. Môj brat rozr_l záhradu. Do nej sa ukr_la aj p_šná pr_ncezná. Skr_la sa pred svoj_m p_tačom. On jej ako svadobn_ dar ponúkal r_dze zlato a škor_cový koláč. Pr_ncezná však túž_la po detsk_ch p_škótach. B_vala v prep_chovom zámku, ale vžd_ chcela ž_ť na detskom ihr_sku. Do škol_ chod_la nerada, šťastná bola vted_, keď v_hlás_li prázdn_n_. Od radost_ zlom_la aj prav_tko. Nikd_ nečítala prav_dlá slovenského pravop_su a nerozv_jala si svoje jaz_kové schopnost_.

Prosím nadiktovať ako nácvičný diktát:

Celé zimné prázdniny sme sa lyžovali na svahoch. V kanadských lesoch žijú veľmi nebezpečné zvery. Ranenému poskytli prvú pomoc horskí turisti. Ligotavá lokomotíva zmizla v tuneli. V Španielsku sú veľmi obľúbené býčie zápasy.

Komentárov  

 
-2 #1 ivanka 2013-12-17 15:05
rada sa učim , aj rada chodim do skoly a z predmetov mam najradšej slovenský jazyk :-)
Citovať
 

Pridať komentár

Neregistrovaní užívatelia môžu pridávať komentáre, publikované budú až po schválení administrátorom.
Registrovaní užívatelia môžu pridávať a upravovať komentáre, bez možnosti ich zmazania. Publikovanie je okamžité.

Komentáre používajúce vulgarizmy nebudú publikované.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Máme online 3 hostí 

Hľadaj