Riaditeľka školy - od 1.1.2014

PaedDr. Jana Brigantová
Tel.: 042/426 12 86
e-mail:
6zs@povazska-bystrica.sk


Domov Žiakom Slovenský jazyk Pravopisné cvičenia 5. ročník
sponzorom

Prečítajte si

Vybrané slová
Bvybrané slová

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk, bylina, bydlo (bývanie), byt, dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

M

my (zámeno), mykať, mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, odmykať, pomykov, hmýriť sa, smyk, priesmyk, zmysel, omyl, pomyje, čmýriť sa

P

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa

R

ryba, rýchly, ryť (rozrývať), rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys, rys (zviera), Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým (vo verši), ryha, poryv, úryvok, prikrývať, kryha, stryná, Torysa, ryšavý, rýľ, prýštiť, trysk

S

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysypať, osýpky, sypký, sykať (vydávať zvuk), sykot

V

vysoký, zvyk, vy (zámeno), výr (druh sovy), výskať, vyť (vydávať zvuk), vy-, vý- (predpona), vyžla (druh psa), vykať, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt

Z

jazyk, nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať, vzývať

Pravopisné cvičenia 5. ročník

Doplňte i-í, y-ý, ä

sivé holub_, p_sal ujkov_, dvaja murár_, nové dom_, obrázkové knih_, o modernom hotel_, vysoké stojan_, bez krv_, vlak_ v tunel_, zrelé plod_, dlhé tunel_, angl_ck_ jaz_k, všetci pretekár_, na s_lnej reťaz_, v našej ul_c_
na tenkom konár_, dať do pam_te poč_tača, v_padlo m_ z pam_ti, organizátor_ zábav_, utekať do škol_, porazen_ hokej_st_, čierne havran_, staré hotel_, od zlej obuv_, niet pomoc_, sladké mal_n_, pr_chod jar_, so vzácn_m_ kn_ham_, rozhliadal sa v pr_tm_, zbierka básn_, od ďalek_ch mor_, zo zasnežen_ch pol_
zostal_ bez pomoc_, v_rástol zo zeme, v_del divoké kačk_, hovoril_ o mužov_, chlapov_, v_stava ol_mpijsk_ch medail_, počas tmavej noc_, z lúk_ v_letel_ divé hus_

pop_saná p_sanka, detské p_škóty, strašný medvedí p_sk, p_tať sa na cestu, prep_chový hrad, priestranná p_vnica, ježkove p_chliače, rastlina p_r, p_šil sa synom, dop_t sa zvýšil, p_somka z matematiky, p_lka na drevo, spev p_nky, mala p_tača, odvážny p_lot
br_ndzové halušky, studená Tor_sa, hlavné mesto R_m, r_šavý str_ko kr_val, rozr_ záhradu, navar_la za kor_to r_že, úr_vok z diela, ukr_tá pr_ncezná, svetelná kr_žovatka, poľovačka na r_sa, zlomený r_ľ, r_dze zlato, detský kr_k, škor_cový koláč, ľadová kr_ha, tr_sk koňa

slovenský jaz_k, oz_vali sa výstrely, poz_vali hostí, zdĺhavo z_val, prez_vali ho všelijako, jaz_k na topánke, vz_vať šťastie, nový z_mník, z_stiť príčinu, vyz_va na súboj, z_skať slávu, sledovali z_sk, vyz_vavo pozeral, jaz_kovedný časopis, umelé klz_sko
let v_ra, v_ť vence, zv_šok jedla, zlomené prav_tko, v_deli počítač, pes v_žla, vlci zav_jali, v_kať alebo tykať, nekonečná rov_na, v_študovať v_sokú školu, ničivý v_chor, v_skyt čierneho uhlia, lesný rev_r, sudové v_no, v_hlásili prázdniny
stratené rukav_ce, plav_dlá na Dunaji, v_soké topole, v_dra zv_rila vodu, polorozv_tý puk ruže, v_skanie detí, socha zo slonov_ny, odsúdený za spoluv_nu, rozv_jať jazykové schopnosti, v_let do Tatier, priv_tali hostí, slovanské zv_ky, polov_ca chleba, prav_dlá slovenského pravopisu, v_volať k tabuli


Doplňte i/í, y/ý

Už od narodenia sa uč_m slovensk_ jaz_k. Keď mal môj brat prvé naroden_n_, poz_val_ moj_ rod_čia veľa host_. Keď niekto nepr_šiel, z_sťoval_ pr_činu. Ak nebude túto z_mu dostatočne chladno, budeme musieť postav_ť umelé klz_sko. Hlavné mesto R_m je známe svoj_m_ pamiatkam_. Je tam mnoho sveteln_ch kr_žovatiek. Môj brat rozr_l záhradu. Do nej sa ukr_la aj p_šná pr_ncezná. Skr_la sa pred svoj_m p_tačom. On jej ako svadobn_ dar ponúkal r_dze zlato a škor_cový koláč. Pr_ncezná však túž_la po detsk_ch p_škótach. B_vala v prep_chovom zámku, ale vžd_ chcela ž_ť na detskom ihr_sku. Do škol_ chod_la nerada, šťastná bola vted_, keď v_hlás_li prázdn_n_. Od radost_ zlom_la aj prav_tko. Nikd_ nečítala prav_dlá slovenského pravop_su a nerozv_jala si svoje jaz_kové schopnost_.

Prosím nadiktovať ako nácvičný diktát:

Celé zimné prázdniny sme sa lyžovali na svahoch. V kanadských lesoch žijú veľmi nebezpečné zvery. Ranenému poskytli prvú pomoc horskí turisti. Ligotavá lokomotíva zmizla v tuneli. V Španielsku sú veľmi obľúbené býčie zápasy.

Komentárov  

 
-2 #1 ivanka 2013-12-17 15:05
rada sa učim , aj rada chodim do skoly a z predmetov mam najradšej slovenský jazyk :-)
Citovať
 

Pridať komentár

Neregistrovaní užívatelia môžu pridávať komentáre, publikované budú až po schválení administrátorom.
Registrovaní užívatelia môžu pridávať a upravovať komentáre, bez možnosti ich zmazania. Publikovanie je okamžité.

Komentáre používajúce vulgarizmy nebudú publikované.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Máme online 10 hostí 

Hľadaj